RAM - BỘ NHỚ

h2

h2

RAM - BỘ NHỚ

 • - Dung lượng: 1 x 8GB
 • - Thế hệ: DDR4
 • - Bus: 3000MHz
 • - Cas: 16
bo-nho-ddr4-kingmax-8gb-3200-zeus-dragon-rgba-1515.jpg

RAM desktop KINGMAX Zeus Dragon RGB (1x8GB) DDR4 3000MHz

Giá: 1.390.000đ

 • - Dung lượng: 1 x 16GB
 • - Thế hệ: DDR4
 • - Bus: 3000MHz
 • - Cas: 16
bo-nho-ddr4-kingmax-8gb-3200-zeus-dragon-rgb-1a-7312.jpg

RAM desktop KINGMAX Zeus Dragon RGB (1x16GB) DDR4 3000MHz

Giá: 2.190.000đ

 • - Dung lượng: 1 x 8GB
 • - Thế hệ: DDR4
 • - Bus: 3200MHz
 • - Cas: 16
bo-nho-ddr4-kingmax-8gb-3200-zeus-dragon-rgba-3128.jpg

RAM desktop KINGMAX Zeus Dragon RGB (1x8GB) DDR4 3200MHz

Giá: 1.490.000đ

 • - Dung lượng: 1 x 4GB
 • - Thế hệ: DDR4
 • - Bus: 2666MHz
 • - Cas: 19
bo-nho-ram-kingmax-4gb-ddr4-2666-01-1-2-e1539435729559-9803.jpg

RAM desktop KINGMAX (1x4GB) DDR4 2666MHz

Giá: 570.000đ

 • - Dung lượng: 1 x 4GB
 • - Thế hệ: DDR4
 • - Bus: 2400MHz
 • - Cas: 17
bo-nho-ddr4-kingmax-4gb-2400-1-e1540088370438-9588.jpg

RAM desktop KINGMAX (1x4GB) DDR4 2400MHz

Giá: 570.000đ

 • - Dung lượng: 1 x 4GB
 • - Thế hệ: DDR4
 • - Bus: 2400MHz
 • - Cas: 16
bo-nho-laptop-ddr4-g-3391.jpg

RAM laptop G.SKILL RipJaws F4-2400C16S-4GRS (1x4GB) DDR4 2400MHz

Giá: 610.000đ

 • - Dung lượng: 1 x 8GB
 • - Thế hệ: DDR4
 • - Bus: 2666MHz
 • - Cas: 19
ram-g-3482.jpg

RAM G.SKILL RipJaws 1x8GB DDR4 2666MHz - F4-2666C19S-8GRS

Giá: 1.130.000đ

 • - Dung lượng: 1 x 8GB
 • - Thế hệ: DDR4
 • - Bus: 2400MHz
 • - Cas: 16
3983-1408.png

RAM laptop G.SKILL RipJaws F4-2400C16S-8GRS (1x8GB) DDR4 2400MHz

Giá: 1.130.000đ

 • - Dung lượng: 1 x 8GB
 • - Thế hệ: DDR4
 • - Bus: 2666MHz
 • - Cas: 19
gkill-8432.jpg

RAM desktop G.SKILL F4-2666C19S-8GNT (1x8GB) DDR4 2666MHz

Giá: 850.000đ

 • - Dung lượng: 1 x 8GB
 • - Thế hệ: DDR4
 • - Bus: 2400MHz
 • - Cas: 17
1-38-e1553048277426-926.jpg

RAM desktop G.SKILL Aegis F4-2400C17S-8GIS (1x8GB) DDR4 2400MHz

Giá: 1.070.000đ

 • - Dung lượng: 1 x 4GB
 • - Thế hệ: DDR4
 • - Bus: 2400MHz
 • - Cas: 17
bo-nho-aegis-1-2964.png

RAM desktop G.SKILL Aegis F4-2400C17S-4GIS (1x4GB) DDR4 2400MHz

Giá: 670.000đ

 • - Dung lượng: 1 x 8GB
 • - Thế hệ: DDR4
 • - Bus: 2666MHz
 • - Cas: 19
ddr4-3-1024x684-1559.png

RAM desktop G.SKILL Aegis F4-2666C19S-8GIS (1x8GB) DDR4 2666MHz

Giá: 850.000đ

 • - Dung lượng: 1 x 8GB
 • - Thế hệ: DDR4
 • - Bus: 3000MHz
 • - Cas: 16
rgdfgh-e1539831612687-2525.jpg

RAM desktop G.SKILL Trident Z RGB F4-3000C16S-8GTZR (1x8GB) DDR4 3000MHz

Giá: 1.290.000đ

 • - Dung lượng: 2 x 8GB
 • - Thế hệ: DDR4
 • - Bus: 3000MHz
 • - Cas: 16
ddr4-gskill-tzr-2-1-285.jpg

RAM desktop G.SKILL Trident Z RGB F4-3000C16D-16GTZR (2x8GB) DDR4 3000MHz

Giá: 2.690.000đ

 • - Dung lượng: 2 x 16GB
 • - Thế hệ: DDR4
 • - Bus: 3000MHz
 • - Cas: 16
ram-g-8777.jpg

RAM G.SKILL Trident Z RGB 2x16GB DDR4 3000MHz - F4-3000C16D-32GTZR

Giá: 4.690.000đ

 • - Dung lượng: 2 x 8GB
 • - Thế hệ: DDR4
 • - Bus: 3000MHz
 • - Cas: 16
ram-g-9159.png

RAM desktop G.SKILL Trident Z Royal RGB F4-3000C16D-16GTRS (2x8GB) DDR4 3000MHz

Giá: 3.790.000đ

 • - Dung lượng: 2 x 8GB
 • - Thế hệ: DDR4
 • - Bus: 3000MHz
 • - Cas: 16
ram-g-4966.png

RAM desktop G.SKILL Trident Z Royal RGB F4-3000C16D-16GTRG (2x8GB) DDR4 3000MHz

Giá: 3.890.000đ

 • - Dung lượng: 2 x 8GB
 • - Thế hệ: DDR4
 • - Bus: 3200MHz
 • - Cas: 16
ram-g-9619.png

RAM desktop G.SKILL Trident Z Royal RGB F4-3200C16D-16GTRS (2x8GB) DDR4 3200MHz

Giá: 4.290.000đ

 • - Dung lượng: 2 x 8GB
 • - Thế hệ: DDR4
 • - Bus: 3200MHz
 • - Cas: 16
ram-g-1230.png

RAM desktop G.SKILL Trident Z Royal RGB F4-3200C16D-16GTRG (2x8GB) DDR4 3200MHz

Giá: 4.590.000đ

 • - Dung lượng: 2 x 8GB
 • - Thế hệ: DDR4
 • - Bus: 3000MHz
 • - Cas: 15
ddr4-corrsair-vengeance-rgb-01-4520.jpg

RAM desktop CORSAIR Vengeance RGB CMR16GX4M2C3000C15 (2x8GB) DDR4 3000MHz

Giá: 5.350.000đ

 • - Dung lượng: 2 x 8GB
 • - Thế hệ: DDR4
 • - Bus: 3200MHz
 • - Cas: 16
vengeance-rgb-pro-pdp-white-05-900.jpg

RAM desktop CORSAIR Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2C3200C16W (2x8GB) DDR4 3200MHz

Giá: 4.690.000đ

 • - Dung lượng: 2 x 8GB
 • - Thế hệ: DDR4
 • - Bus: 3200MHz
 • - Cas: 16
vengeancergbpro102up1-5970.jpg

RAM desktop CORSAIR Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2C3200C16 (2x8GB) DDR4 3200MHz

Giá: 4.690.000đ

 • - Dung lượng: 2 x 8GB
 • - Thế hệ: DDR4
 • - Bus: 3000MHz
 • - Cas: 15
dominator-platinum-rgb-ddr4-kit-02-7fee0d3e-a548-42c0-a4f8-eb819778ed0c-1-e1551237058131-3935.jpg

RAM desktop CORSAIR DOMINATOR Platinum RGB CMT16GX4M2C3000C15 (2x8GB) DDR4 3000MHz

Giá: 3.690.000đ

 • - Dung lượng: 2 x 8GB
 • - Thế hệ: DDR4
 • - Bus: 3200MHz
 • - Cas: 16
dominator-platinum-rgb-ddr4-kit-02-7fee0d3e-a548-42c0-a4f8-eb819778ed0c-1-e1551237058131-2051.jpg

RAM desktop CORSAIR DOMINATOR Platinum RGB CMT16GX4M2C3200C16 (2x8GB) DDR4 3200MHz

Giá: 3.790.000đ

Zalo
favebook
icon-hotline0